Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Ловно - рибарски дружинки

Сдружение –Ловно-рибарско д-во „Елен” гр.Кюстендил

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ГОДИШНИ ОТЧЕТНИ-ИЗБОРНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ

 В ЛРД-КИ  ДО 31-03-2018 г.

лрд-ка №

Ловно-риб д-ка

ДАТА И ЧАС

МЯСТО

1

 Долно кобиле

   

2

 Средорек

   

3

 Трекляно

   

3a

 Уши

24-02-2018 г. - 16,00

СЛРД - клуб

4

 Злогош

   

5

 Сушица

24-03-2018 г. – 10,00

с. Сушица - кметство

6

 Полетинци

03-03-2018 г. – 14,00

СЛРД - клуб

7

 Ръждавица

24-03-2018 г. – 18,00

СЛРД - клуб

8

 Драговищица

10-03-2018 г. – 17,00

СЛРД - клуб

9

 Ломница

30-03-2018 г. - 18.00

с. Чуденци

10

 Бобешино

   

11

 Долно село

22-02-2018 г. - 18.00

СЛРД - клуб

12

 Радловци

23-03-2018 г -  18,00

СЛРД - клуб

13

 Лозно

29-03-2018 г. - 18.00

СЛРД - клуб

14

 Шишковци

   

15

 Коняво

 10-03-2018 г. - 17.00
 с. Коняво - читалище

16

 Таваличево

24.02.2018 г. - 17.30

с.Таваличево -училище

16a

 Горна Гращица

   

17

 Четирци

 30-03-2018 г. - 17.00
 ДГС - с. Невестино

18

 Друмохар

24-02-2018 г. - 11,00

СЛРД - клуб

19

 Граница

10-03-2018г-15,00 с.Граница 

21

 Жиленци

09-03-2018 г. – 18,00

СЛРД - клуб

22

 Раненци

03-03-2018 г. – 17,00

Читалище „Братство“

23

 Савойски

02-03-2018 г. – 18,30

СЛРД - клуб

24

 Раково

30-03-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

25

 Невестино

24/02-2018 г. - 11,00

С.Невестино

26

 Пелатиково

16-03-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

27

 Ваксево

24-02-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

28

 Страдалово

23-02-2018 г. - 17,30

СЛРД - клуб

29

 Църварица

16-02-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

30

 Тишаново

15-03-2018 г. – 18,00

СЛРД - клуб