Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Дейности

Дивата коза се среща по високите планини в Европа (включително България) и някои ограничени части на Азия.

 

Ареалът й на разпространение обикновено се намира между 800 и 2500 m надморска височина.

 

Дивата коза е един от малкото истински европейски диви бозайници. Числеността й у нас е около 2 000 бр.