Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:-40 часа

1.ДИВЕЧОЗНАНИЕ-продължителност-14 часа

         A.Бозайници-обект на лов

                  -едър дивеч

                  -дребен дивеч

         B.Птици-обект на лов

                  -едър дивеч

                  -дребен дивеч

         C.Защитени животински видове

         2.ЛОВНО-ЗАКОНОДАТЕЛСТВО-продължителност-2 часа

         3.ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ,СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА-продължителност-6 часа

         4.НАЧИНИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ-продължителност-6 часа

         5.ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА-продължителност-3часа

         6.ЛОВНА КИНОЛОГИЯ-продължителност-3 часа

         7.БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА-продължителност-3 часа

         8.ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-продължителност 3 час.

ПРАКТИЧЕСКО  ОБУЧЕНИЕ-10 часа

I.ТЕХНИКА НА БОРАВЕНЕ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ-

1.СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ВИДОВЕ ГЛАДКОЦЕВНО ЛОВНО ОРЪЖИЕ И СИСТЕМИ

2.ВИДОВЕ ЛОВНИ ПУШКИ И БОЕПРИПАСИ

3.ЗАРЕЖДАНЕ  С БОПРИПАСИ, СПУСКАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ И НАСОЧВАНЕ НА ЗАРЕДЕНО ОРЪЖИЕ.

II.ПОДГОТОВКА ЗА СТРЕЛБА

1.СТОЙКА НА ТЯЛОТО ПРИ СТРЕЛБА

2.ХВАТ НА ОРЪЖИЕТО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТОЧЕН ИЗСТРЕЛ.

3.ПРЕМЕРВАНЕ, СПУСКАНЕ И ПОЛОЖЕНИЕ НА ОРЪЖИЕТО СЛЕД ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗСТРЕЛ

III.СТРЕЛБА ПО СИЛУЕТ-/ЗАЕК/ ОТ 35 м.- 3 СЕРИИ ПО 10 ИЗСТРЕЛА.

IV.СТРЕЛБА ПО АСФАЛТОВИ  ПАНИЧКИ

-7 ПОЗИЦИИ С 25 ПАТРОНА= 4 СЕРИИ ПО 25 ИЗСТРЕЛА