Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

На 10 март 2018 г. от  10 : 00 ч. в конферентната зала на парк хотел „Кюстендил”  за поредна година се проведе откриване на курс за кандидат ловци за придобиване право на лов – 2018 г. Организатор на събитието е  Сдружение ЛРД „Елен” – гр. Кюстендил, за което това обучение вече години наред  е  утвърдена традиция. Тази година  записаните кандидати са  148.

Курса бе открит от  Венко Калинчев – ръководител на Сдружението, който представи лекторите, програмата и предстоящите дейности. За кандидат ловците е организирано обучение по теория и практика за периода от 10.03.2018 г. до 29.04.2018 г. в рамките на 40 часа теория и практическо обучение по утвърден график, като след успешно приключване на обучението курсистите полагат изпити по теория и практика. На кандидатите бяха раздадени учебни пособия и материали.

Лекциите се провеждат съгласно одобрена от ИАГ – София програма. За лектори са наети специалисти по ловно стопанство, оръжезнание и практическо боравене с ловно оръжие.

Теоретичното обучение  ще се провежда в залата на СЛРД „Елен” – Кюстендил, а практическото обучение на стрелбището на Сдружението по утвърден график.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!