Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Сдружение –Ловно-рибарско д-во „Елен” гр.Кюстендил

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ГОДИШНИ ОТЧЕТНИ-ИЗБОРНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ

 В ЛРД-КИ  ДО 31-03-2018 г.

лрд-ка №

Ловно-риб д-ка

ДАТА И ЧАС

МЯСТО

1

 Долно кобиле

 17-03-2018г-11,00ч.

с.Долно кобиле-

ловна хижа

2

 Средорек

 17-03-2018г-14.00ч,  с.Средорек 

3

 Трекляно

 17-03-2018г-18,30ч,  с.Трекляно

3a

 Уши

24-02-2018 г. - 16,00 ч.

СЛРД - клуб

4

 Злогош

 31-03-2018H 14.00 ч.  Ловен дом с.Злогош 

5

 Сушица

24-03-2018 г. – 10,00

с. Сушица - кметство

6

 Полетинци

03-03-2018 г. – 14,00 ч.

СЛРД - клуб

7

 Ръждавица

24-03-2018 г. – 18,00 ч.

СЛРД - клуб

8

 Драговищица

10-03-2018 г. – 17,00 ч.

СЛРД - клуб

9

 Ломница

17-03-2018г- 9,00 ч.

с. Чуденци

10

 Бобешино

 29-03-2018г-18.00ч. Ресторант "Ловна среща"

11

 Долно село

22-02-2018 г. - 18.00 ч.

СЛРД - клуб

12

 Радловци

23-03-2018 г -  18,00 ч.

СЛРД - клуб

13

 Лозно

31-03-2018г-18,00 ч

СЛРД - клуб

14

 Шишковци

 14-03-2018г-18,00 ч. С.Шишковци-клуб

15

 Коняво

 10-03-2018 г. - 17.00
 с. Коняво - читалище

16

 Таваличево

24.02.2018 г. - 17.30

с.Таваличево -училище

16a

 Горна Гращица

 17-03-2018 г.-11,00 с.Горна Гращица

17

 Четирци

 30-03-2018 г. - 17.00
 ДГС - с. Невестино

18

 Друмохар

24-02-2018 г. - 11,00

СЛРД - клуб

19

 Граница

10-03-2018г.15,00 с.Граница 

21

 Жиленци

09-03-2018 г. – 18,00

СЛРД - клуб

22

 Раненци

03-03-2018 г. – 17,00

Читалище „Братство“

23

 Савойски

02-03-2018 г. – 18,30

СЛРД - клуб

24

 Раково

30-03-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

25

 Невестино

24/02-2018 г. - 11,00

С.Невестино

26

 Пелатиково

16-03-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

27

 Ваксево

24-02-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

28

 Страдалово

23-02-2018 г. - 17,30

СЛРД - клуб

29

 Църварица

16-02-2018 г. - 18,00

СЛРД - клуб

30

 Тишаново

15-03-2018 г. – 18,00

СЛРД - клуб

 31

 Риболовни д-ни

Колуша,Запад,Копиловци и Църноок

 31-03-2018г -9,00 ч.  СЛРД-клуб

 ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчетен доклад за дейността  на Дружината и ръководството

      Докладва: председател на дружината

 1. Отчетен доклад на Контролно-ревизионната комисия на Дружината.

Докладва: председател на контролно-ревизионната комисия

 1. Приемане на годишния финансов план на дружината за 2018 г.

                                   Докладва: председател на дружината

 1. Приемане на годишен план за дейността на дружината за 2018 г.

    Докладва: председател на дружината

 1. Определяне на Комисия по избора на нов председател.

                                 Докладва: председател на събранието и членове

 1. Избор на председател на дружината

    Докладва: председател на събранието и членове

 1. Избор на членове на ръководството на дружината

    Докладва: председател на дружината

 1. Избор на контролно ревизионна комисия

    Докладва: председател на събранието и членове

 1. Избор на представители за Общото събрание на СЛРД „Елен”- за дружината

           ……… броя представители.

 1. Избор на ръководители на лова, охрана и отговорници по лова.

                                    Докладва: председател на събранието и членове

 1. Приемане на нови членове.

    Докладва: председател на събранието

 1. Приемане на кандидат членове в дружината

                               Докладва: председател на събранието

 1. Разни.

       - ……………………………………………………………………………………………

-  ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………                     Докладва: председател на събранието