Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Невалидна чланска карта

 

С настоящото обявяваме, че поради наложено наказание, Членска карта серия Б № 096165 на името на Мирчо Пашалийски е невалидна считано от 28.11.2022 г.