Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Общо събрание

СЛРД ЕЛЕН - КЮСТЕНДИЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ЛРД-НИ ЗА12-06- 2009 ГОДИНА

 

Д-КА

ТРИТЕ ИМЕНА

1

Д.КОБИЛЕ

АСЕН  СТОЯНОВ НАКЕВ

2

Д.КОБИЛЕ

БОНЕ  СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

3

СРЕДОРЕК

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

4

ТРЕКЛЯНО

ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ КЮРКЧИЕВ

5

ТРЕКЛЯНО

КИРИЛ  ПЛАМЕНОВ ГЪРКОВ

6

УШИ

КРАСИМИР БОЯНОВ ЯНАЧКОВ

7

ЗЛОГОШ

ЦОЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

8

ЗЛОГОШ

ИВАН СЛАВЧОВ СТЕФАНОВ

9

СУШИЦА

РАДКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ

10

ПОЛЕТИНЦИ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ

11

ПОЛЕТИНЦИ

САШО ТОДОРОВ ИВАНЧЕВ

12

РЪЖДАВИЦА

СТОЯН СИМЕОНОВ РЪЖДАВИЧКИ

13

ДРАГОВИЩИЦА

МИЛИФОН ВАСИЛЕВ КЪРТЕВ

14

ЛОМНИЦА

ПЛАМЕН СИМЕОНОВ РАДОМОРСКИ

15

ЛОМНИЦА

ИВАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

16

БОБЕШИНО

Д-Р ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ СПАСОВ

17

БОБЕШИНО

ЕЛИЗАБЕТ МИЛОЧВА МЛАДЕНОВА

18

ДОЛНО СЕЛО

КОСТАДИН ИВАНОВ БОСАЧКИ

19

ДОЛНО СЕЛО

САШО ТОНЧЕВ СМИЛКОВ

20

РАДЛОВЦИ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИРЧОВ

21

РАДЛОВЦИ

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

22

ЛОЗНО

БОЯН ТОДОРОВ  ПЕЙЧЕВ

23

ЛОЗНО

ВЕНКО ВАСИЛЕВ КАЛИНЧЕВ

24

ЛОЗНО

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

25

ЛОЗНО

КИРИЛ ДИМТРОВ ГЕОРГИЕВ

26

ШИШКОВЦИ

ПЛАМЕН КИРИЛОВ ДАВИДКОВ

27

КОНЯВО

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

28

КОНЯВО

ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИЦОВ

29

КОНЯВО

БОЯН СТОЙНЕВ ЦОЦОНСКИ

30

КОНЯВО

КИРИЛ  ЙОРДАНОВ  КРЪСТЕВ

31

ТАВАЛИЧЕВО

ЙОРДАН КИРИЛОВ ГЕШЕВ

32

ТАВИЛЕЧЕВО

ЙОРДАН СТОИЛОВ ПАРМАКОВ

33

ЧЕТИРЦИ

ГЕОРГИ  МИРЧЕВ БАЛАНСКИ

34

ЧЕТИРЦИ

МАЛИН  АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

35

ГРАНИЦА

ЙОРДАН КИРИЛОВ АНТОВ

36

ГРАНИЦА

КАМЕН ДИМИТРОВ АНДОНОВ

37

ГРАНИЦА

ПЕТЪР МИЛАНОВ ДРЪВЧНИЧКИ

38

ДРУМОХАР

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

39

ДРУМОХАР

КИРИЛ СТОЬОВ АНДОНОВ

40

ЖИЛИНЦИ

ЙОРДАН  СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

41

РАНЕНЦИ

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ  ВЕСЕЛИНОВ

42

РАНЕНЦИ

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

43

САВОЙСКИ

СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ВАСЕВ

44

САВОЙСКИ

Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ

45

САВОЙСКИ

ДИМИТЪР  ИВАНОВ СТАМЕНКОВ

46

САВОЙСКИ

БОЯН МАНЕВ АЛЕКСОВ

47

РАКОВО

ВАСИЛ СТОЙНЕВ АТАНСОВ

48

РАКОВО

ИВАН КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

49

РАКОВО

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЕВТИМОВ

50

НЕВЕСТИНО

ВАСИЛ  ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

51

НЕВЕСТИНО

СИЛВИЯ СТОЙЧОВА БОРИСОВА

52

НЕВЕСТИНО

ПЛАМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ

53

ПЕЛАТИКОВО

МИЛЧО   ХРИСТОВ

54

ПЕЛАТИКВО

КАМЕН ЕВГЕНИЕВ МИЛАНОВ

55

ПЕЛАТИКОВО

ЦАНКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

56

ВАКСЕВО

БОЙКО ЗДРАВЧОВ ЗАНЕВ

57

ВАКСЕВО

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ХАРАЛМПИЕВ

58

СТРАДАЛОВО

СЕРГИ ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ

59

СТРАДАЛОВО

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

60

ЦЪРВАРИЦА

ВАЛЬО ВЕНЕВ ИЛИЕВ

61

ЦЪРВАРИЦА

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

62

ЦЪРВАРИЦА

СИМЕОН  СПИРИДОНОВ

63

ТИШАНОВО

ВЕНЕЛИН  ЙОРДАНОВ ТРЕНОВСКИ

64

ТИШАНОВО

ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ДИМИТРОВ

65

РИБОЛОВНА

ТЕМЕЛКО БОНЕВ ВОЙНСКИ

66

РИБОЛОВНА

ИВАН КОРКИНСКИ