Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

 СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА

На вниманието на членовете на ЛРД№21 с.Жиленци

Уведомяваме Ви, че на 03-11-2017г /петък/ от 18,00 часа в клуба на СЛРД”Елен” град Кюстендил, ще се проведе общо събрание на дружината по Решение на Ръководството на Дружината.

При следния Дневния ред:

1.Разглеждане на провеждането на  ловностопанските  мероприятия,

- участието в тях ,в ловните излети, както и някои отрицателни действия.

2.Разни

 От Председателя на 21 ЛРД-ка с.Жиленци