Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Покана Ловно-рибарска д-ка №21 с.Жилинци

П О К А Н А

Ловно-рибарска д-ка №21 с.Жилинци

  На основание чл.34 от Устава на СЛРД”Елен” гр.Кюстендил

Свиква

на 11-04-2017 година от 18часа

в гр .Кюстендил , ул Хан Аспарух№ 1,

в клуба на СЛРД -“Елен” град Кюстендил

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

при следния ДНЕВЕН РЕД : 

                     1.Уточняване на предстоящите ловностопански мероприятия на дружината за 2017год.

                     2.Предложение за закупуване на електронни хранилки за подхранване на дивеча.

                     3. Разни

 

                                                                       От Ръководството

 

Покана Ловно-рибарска д-ка №21 с.Жилинци - Изображение 1